Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -0.44%
 • mWIG40 -1.12%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -1.12%
 • NCIndex 0.38%
 • sWIG80 -0.61%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.61%
 • WIG -0.13%
 • WIG20 0.16%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.32%
 • WIG20short -0.15%
 • WIG20TR 0.16%
 • WIG30 0.11%
 • WIG30TR 0.11%
 • WIG-BANKI 1.59%
 • WIG-BUDOW -0.77%
 • WIG-CEE -0.18%
 • WIG-CHEMIA -1.02%
 • WIGdiv -1.25%
 • WIG-ENERG -1.75%
 • WIG-ESG -0.56%
 • WIG.GAMES -1.85%
 • WIG-GORNIC -0.22%
 • WIG-INFO -2.08%
 • WIG-LEKI -0.55%
 • WIG-MEDIA -0.62%
 • WIG-MOTO -0.42%
 • WIG.MS-BAS -0.94%
 • WIG.MS-FIN 2.59%
 • WIG.MS-PET -2.34%
 • WIG-NRCHOM -1.53%
 • WIG-ODZIEZ -4.72%
 • WIG-PALIWA -2.02%
 • WIG-Poland -0.13%
 • WIGtech -0.80%
 • WIG-TELKOM 1.19%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Sejf+

Polityka inwestycyjna

Fundusz dłużny nastawiony na ochronę wartości jednostki uczestnictwa. Dąży do tego, aby wartość jednostki na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż jej wartość na ostatni dzień wyceny poprzedniego roku kalendarzowego. W tym celu fundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe obligacje i bony skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Udział dłużnych papierów emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi nie więcej niż 30% aktywów.

Nazwa

PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Paweł Gołębiewski, Jarosław Karpiński, Paweł Kowalski, Dariusz Lasek, Radosław Sioch

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2018-02-08
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% WIBID 1M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,49 %
Miesięczna stopa średnia 0,00 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,04 %
Największy spadek wartości JU -1,40 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-09-30)
Prospekt emisyjny (2020-08-11)