Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

Nazwa

PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Bogdan Jacaszek, Łukasz Jakubowski, Paweł Kowalski, Dariusz Kuśmider, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera, Tomasz Matras, Justyna Trojan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 2005-11-18
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,14 %
Miesięczna stopa średnia -1,90 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -1,73 %
Największy spadek wartości JU -47,72 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-06-04)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-02)
Skrócony prospekt (2023-12-31)