Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i akcje (głównie polskie). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptują średnie ryzyko inwestycyjne związane z instrumentami o charakterze udziałowym (głównie akcjami spółek).

Nazwa

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Bogdan Jacaszek, Łukasz Jakubowski, Paweł Kowalski, Dariusz Kuśmider, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera, Tomasz Matras, Justyna Trojan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2001-07-19
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,51 %
Miesięczna stopa średnia -0,24 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -1,11 %
Największy spadek wartości JU -32,97 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-28)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-02)
Skrócony prospekt (2023-12-31)