Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 1851.22%
 • mWIG40dvp 35.72%
 • InvestorMS -0.08%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.32%
 • NCIndex -1.66%
 • sWIG80 -0.97%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.97%
 • WIG -1.43%
 • WIG20 -2.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -4.02%
 • WIG20short 2.02%
 • WIG20TR -2.01%
 • WIG30 -1.62%
 • WIG30TR -1.62%
 • WIG-BANKI -2.58%
 • WIG-BUDOW -0.51%
 • WIG-CEE -0.49%
 • WIG-CHEMIA 0.10%
 • WIGdiv -0.85%
 • WIG-ENERG 0.15%
 • WIG-ESG -1.56%
 • WIG.GAMES 0.44%
 • WIG-GORNIC -2.17%
 • WIG-INFO 1.09%
 • WIG-LEKI -2.33%
 • WIG-MEDIA 0.10%
 • WIG-MOTO 1.11%
 • WIG.MS-BAS -0.92%
 • WIG.MS-FIN -2.09%
 • WIG.MS-PET -1.16%
 • WIG-ODZIEZ -4.15%
 • WIG-PALIWA -1.00%
 • WIG-Poland -1.50%
 • WIG-SPOZYW 4.82%
 • WIGtech -0.34%
 • WIG-TELKOM -1.47%
 • WIG-Ukrain 3.99%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

Polityka inwestycyjna

Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje spółek. Akcje oraz prawa do akcji spółek będące przedmiotem lokat nie mogą stanowić łącznie więcej niż 40% wartości Aktywów Funduszu. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Funduszu.

Nazwa

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Paweł Gołębiewski, Jarosław Karpiński, Sławomir Kościak, Paweł Kowalski, Tomasz Stankiewicz, Marek Świętoń, Piotr Zielonka

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2001-07-19
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,10 %
Miesięczna stopa średnia -9,80 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,05 %
Największy spadek wartości JU -27,77 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-02-29)
Prospekt emisyjny (2020-01-01)