Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym - jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.

Nazwa

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Bogdan Jacaszek, Paweł Kowalski, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności: 2004-03-01
Minimalna wpłata: 250000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.45 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,36 %
Miesięczna stopa średnia 0,99 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,18 %
Największy spadek wartości JU -24,68 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-28)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-02)
Skrócony prospekt (2023-12-31)