MOJE AKCJE PZU NOWY PROGRAM PARTNERSKI W ALIOR BANKU! Sprawdź szczegóły + nota prawna
RACHUNEK MAKLERSKI IKE ORAZ IKZE INWESTUJ Z MYŚLĄ O EMERYTURZE Poznaj ofertę Alior Banku + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR -1.18%
 • mWIG40 -0.47%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.47%
 • NCIndex 0.21%
 • sWIG80 0.24%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.24%
 • TBSP.Index -0.28%
 • WIG 0.35%
 • WIG140 0.37%
 • WIG20 0.61%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.37%
 • WIG20short -0.65%
 • WIG20TR 0.65%
 • WIG30 0.41%
 • WIG30TR 0.44%
 • WIG-BANKI 2.28%
 • WIG-BUDOW -1.62%
 • WIG-CEE -0.68%
 • WIG-CHEMIA -2.73%
 • WIGdiv -0.41%
 • WIG-ENERG -1.75%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES5 -0.89%
 • WIG-GORNIC -1.36%
 • WIG-GRY -1.11%
 • WIG-INFO 0.64%
 • WIG-LEKI -1.39%
 • WIG-MOTO 0.53%
 • WIG.MS-BAS -1.64%
 • WIG.MS-FIN 2.47%
 • WIG.MS-PET 0.78%
 • WIG-NRCHOM -0.77%
 • WIG-ODZIEZ 1.34%
 • WIG-PALIWA 1.33%
 • WIG-Poland 0.57%
 • WIG-SPOZYW -1.83%
 • WIGtech -0.38%
 • WIGtechTR -0.38%
 • WIG-Ukrain -1.57%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu inwestowana jest na rynku polskim

Nazwa

ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne zrównoważone
Początek działalności: 2020-10-21
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,22 %
Miesięczna stopa średnia -3,82 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -1,50 %
Największy spadek wartości JU -17,36 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty