Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2608.61%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.20%
 • mWIG40TR 0.19%
 • NCIndex 1.43%
 • sWIG80 0.68%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.69%
 • WIG 0.50%
 • WIG20 0.51%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.15%
 • WIG20short -0.55%
 • WIG20TR 0.57%
 • WIG30 0.55%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.42%
 • WIG-BUDOW -1.02%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.63%
 • WIGdiv 0.39%
 • WIG-ENERG -0.37%
 • WIG-ESG 0.54%
 • WIG.GAMES 1.78%
 • WIG-GORNIC 1.79%
 • WIG-INFO 1.61%
 • WIG-LEKI 3.60%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.91%
 • WIG.MS-FIN 0.41%
 • WIG.MS-PET 0.77%
 • WIG-ODZIEZ -0.36%
 • WIG-PALIWA 0.74%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.13%
 • WIG-TELKOM 0.66%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 40% do 80% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe stanowią od 20% do 60% lokat. Fundusz lokuje od 0% do 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola inPZU SFIO. Polityka funduszu skupia się w głównej mierze na rynku krajowym.

Nazwa

ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2019-10-18
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,78 %
Miesięczna stopa średnia 0,22 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,77 %
Największy spadek wartości JU -1,18 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-10)