Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.37%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.23%
 • mWIG40TR 0.23%
 • NCIndex 1.32%
 • sWIG80 0.67%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.67%
 • WIG 0.42%
 • WIG20 0.52%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.02%
 • WIG20short -0.48%
 • WIG20TR 0.46%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.00%
 • WIG-BUDOW -1.04%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.93%
 • WIGdiv 0.16%
 • WIG-ENERG -0.31%
 • WIG-ESG 0.45%
 • WIG.GAMES 2.10%
 • WIG-GORNIC 1.64%
 • WIG-INFO 1.69%
 • WIG-LEKI 3.67%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.87%
 • WIG.MS-FIN 0.03%
 • WIG.MS-PET 0.81%
 • WIG-ODZIEZ -0.26%
 • WIG-PALIWA 0.89%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.20%
 • WIGtech 1.25%
 • WIG-TELKOM 0.71%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna

Polityka inwestycyjna

Od 50% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne i gotówkowe.

Nazwa

ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2017-06-22
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -9,17 %
Miesięczna stopa średnia -1,94 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 2,64 %
Największy spadek wartości JU -26,16 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-10)