Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.38%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.40%
 • NCIndex -2.84%
 • sWIG80 -1.91%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.92%
 • WIG -1.89%
 • WIG20 -2.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.52%
 • WIG20short 1.77%
 • WIG20TR -1.78%
 • WIG30 -2.10%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.41%
 • WIG-BUDOW -3.67%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.13%
 • WIGdiv -1.64%
 • WIG-ENERG -3.68%
 • WIG-ESG -1.68%
 • WIG.GAMES -1.78%
 • WIG-GORNIC -3.60%
 • WIG-INFO -1.33%
 • WIG-LEKI -0.52%
 • WIG-MEDIA -0.18%
 • WIG-MOTO -1.57%
 • WIG.MS-BAS -4.46%
 • WIG.MS-FIN -4.18%
 • WIG.MS-PET -2.19%
 • WIG-NRCHOM -1.67%
 • WIG-ODZIEZ -2.40%
 • WIG-PALIWA -2.53%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.33%
 • WIGtech 3.21%
 • WIG-TELKOM 13.22%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne i gotówkowe.

Nazwa

ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne zrównoważone
Początek działalności: 2017-06-22
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -2,01 %
Miesięczna stopa średnia -1,71 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,56 %
Największy spadek wartości JU -14,66 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-08-31)
Prospekt emisyjny (2020-07-21)