Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2329.53%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 0.24%
 • mWIG40TR 0.29%
 • NCIndex -0.49%
 • RESPECT 0.11%
 • sWIG80 0.05%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.04%
 • WIG 0.22%
 • WIG20 0.48%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.47%
 • WIG20short -0.22%
 • WIG20TR 0.22%
 • WIG30 0.49%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI 0.78%
 • WIG-BUDOW 0.22%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 1.98%
 • WIGdiv 0.11%
 • WIG-ENERG 1.08%
 • WIG-ESG 0.22%
 • WIG.GAMES -0.52%
 • WIG-GORNIC -1.29%
 • WIG-INFO 0.55%
 • WIG-LEKI -0.95%
 • WIG-MEDIA 0.24%
 • WIG-MOTO -0.86%
 • WIG.MS-BAS 0.08%
 • WIG.MS-FIN 0.74%
 • WIG.MS-PET 0.12%
 • WIG-ODZIEZ 0.04%
 • WIG-PALIWA 0.01%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW -0.19%
 • WIGtech 0.12%
 • WIG-TELKOM 0.37%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna

Polityka inwestycyjna

Do 25% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne i gotówkowe.

Nazwa

Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2017-06-22
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,39 %
Miesięczna stopa średnia 0,07 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,01 %
Największy spadek wartości JU -3,82 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-07-22)