Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.39%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.32%
 • NCIndex -2.97%
 • sWIG80 -1.76%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.78%
 • WIG -2.07%
 • WIG20 -1.87%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -4.04%
 • WIG20short 2.03%
 • WIG20TR -2.02%
 • WIG30 -2.02%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.47%
 • WIG-BUDOW -3.26%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.29%
 • WIGdiv -1.47%
 • WIG-ENERG -3.98%
 • WIG-ESG -1.86%
 • WIG.GAMES -2.58%
 • WIG-GORNIC -3.72%
 • WIG-INFO -1.36%
 • WIG-LEKI -1.41%
 • WIG-MEDIA -0.46%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.74%
 • WIG.MS-FIN -4.28%
 • WIG.MS-PET -2.31%
 • WIG-NRCHOM -1.64%
 • WIG-ODZIEZ -1.95%
 • WIG-PALIWA -2.58%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.70%
 • WIGtech 2.96%
 • WIG-TELKOM 12.92%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Obligacji Światowych

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe (do 100%), obligacje korporacyjne (do 100%), a także jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty zagraniczne oraz lokaty denominowane w walutach obcych. Do 20% aktywów mogą stanowić akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

Nazwa

Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2016-08-04
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,30 %
Miesięczna stopa średnia 0,35 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -6,68 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-07-21)