Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2339.62%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 0.49%
 • mWIG40TR 0.53%
 • NCIndex -0.45%
 • RESPECT -0.03%
 • sWIG80 0.09%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.10%
 • WIG 0.00%
 • WIG20 0.22%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.30%
 • WIG20short 0.16%
 • WIG20TR -0.10%
 • WIG30 0.29%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI 0.25%
 • WIG-BUDOW 0.58%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 0.62%
 • WIGdiv 0.02%
 • WIG-ENERG 0.15%
 • WIG-ESG 0.01%
 • WIG.GAMES -0.38%
 • WIG-GORNIC -0.92%
 • WIG-INFO 0.22%
 • WIG-LEKI -0.18%
 • WIG-MEDIA 0.24%
 • WIG-MOTO 0.62%
 • WIG.MS-BAS -0.36%
 • WIG.MS-FIN 0.06%
 • WIG.MS-PET -0.16%
 • WIG-ODZIEZ 0.03%
 • WIG-PALIWA -0.33%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.56%
 • WIGtech 0.01%
 • WIG-TELKOM 0.27%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Obligacji Światowych

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe (do 100%), obligacje korporacyjne (do 100%), a także jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty zagraniczne oraz lokaty denominowane w walutach obcych. Do 20% aktywów mogą stanowić akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

Nazwa

Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2016-08-04
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,30 %
Miesięczna stopa średnia 0,35 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -6,68 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-07-22)