Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2607.65%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.09%
 • mWIG40TR 0.09%
 • NCIndex 1.15%
 • sWIG80 0.76%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.77%
 • WIG 0.30%
 • WIG20 0.28%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.66%
 • WIG20short -0.30%
 • WIG20TR 0.33%
 • WIG30 0.33%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.16%
 • WIG-BUDOW -0.81%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.87%
 • WIGdiv 0.15%
 • WIG-ENERG -0.12%
 • WIG-ESG 0.33%
 • WIG.GAMES 1.42%
 • WIG-GORNIC 1.67%
 • WIG-INFO 1.59%
 • WIG-LEKI 3.35%
 • WIG-MEDIA 1.51%
 • WIG-MOTO -1.38%
 • WIG.MS-BAS 1.05%
 • WIG.MS-FIN 0.13%
 • WIG.MS-PET 0.46%
 • WIG-ODZIEZ -0.66%
 • WIG-PALIWA 0.37%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.45%
 • WIGtech 1.12%
 • WIG-TELKOM 0.87%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Oszczędnościowy

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Nazwa

ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 2016-02-24
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,39 %
Miesięczna stopa średnia 0,06 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,07 %
Największy spadek wartości JU -0,63 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-10)