Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
  • InvestorMS 0.47%
  • mWIG40 -0.07%
  • mWIG40dvp 0.00%
  • mWIG40TR -0.08%
  • NCIndex -1.78%
  • sWIG80 -1.17%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR -1.17%
  • WIG 0.10%
  • WIG20 0.06%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20lev 0.70%
  • WIG20short -0.34%
  • WIG20TR 0.33%
  • WIG30 -0.15%
  • WIG30TR 0.15%
  • WIG-BANKI -0.46%
  • WIG-BUDOW -1.56%
  • WIG-CEE 0.52%
  • WIG-CHEMIA -1.52%
  • WIGdiv 0.16%
  • WIG-ENERG -0.77%
  • WIG-ESG 0.37%
  • WIG.GAMES 0.00%
  • WIG-GORNIC -3.82%
  • WIG-INFO -0.24%
  • WIG-LEKI 10.24%
  • WIG-MEDIA 1.39%
  • WIG-MOTO -0.32%
  • WIG.MS-BAS -2.40%
  • WIG.MS-FIN -0.64%
  • WIG.MS-PET 1.81%
  • WIG-NRCHOM -0.02%
  • WIG-ODZIEZ 1.54%
  • WIG-PALIWA 1.77%
  • WIG-Poland 0.10%
  • WIG-SPOZYW 0.69%
  • WIGtech 0.01%
  • WIG-TELKOM 0.70%
  • WIG-Ukrain 0.73%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Oszczędnościowy

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Nazwa

ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 2016-02-24
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,20 %
Miesięczna stopa średnia 0,07 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,01 %
Największy spadek wartości JU -0,89 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-08-31)
Prospekt emisyjny (2020-07-21)