Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2342.29%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 0.61%
 • mWIG40TR 0.59%
 • NCIndex -0.26%
 • RESPECT 0.39%
 • sWIG80 0.04%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.05%
 • WIG 0.50%
 • WIG20 0.30%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.07%
 • WIG20short -0.52%
 • WIG20TR 0.58%
 • WIG30 0.29%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI 0.99%
 • WIG-BUDOW 0.31%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 2.50%
 • WIGdiv 0.38%
 • WIG-ENERG 1.43%
 • WIG-ESG 0.52%
 • WIG.GAMES -0.37%
 • WIG-GORNIC -1.30%
 • WIG-INFO 0.46%
 • WIG-LEKI -0.98%
 • WIG-MEDIA 0.01%
 • WIG-MOTO 0.10%
 • WIG.MS-BAS 0.27%
 • WIG.MS-FIN 0.89%
 • WIG.MS-PET 0.60%
 • WIG-ODZIEZ 0.15%
 • WIG-PALIWA 0.61%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.03%
 • WIGtech 0.28%
 • WIG-TELKOM 0.91%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Papierów Dłużnych

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w skarbowe papiery dłużne oraz instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne. Nie mniej niż 15% wartości aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić do 70% aktywów funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki, tytuły i certyfikaty innych funduszy lokujących w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Początek działalności: 2013-04-11
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,17 %
Miesięczna stopa średnia 0,06 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,30 %
Największy spadek wartości JU -5,94 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-07-22)