Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2340.30%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 0.24%
 • mWIG40TR 0.26%
 • NCIndex -0.66%
 • RESPECT -0.23%
 • sWIG80 0.20%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.12%
 • WIG -0.06%
 • WIG20 -0.02%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.33%
 • WIG20short 0.18%
 • WIG20TR -0.36%
 • WIG30 -0.02%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI 0.04%
 • WIG-BUDOW 1.14%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 1.54%
 • WIGdiv 0.11%
 • WIG-ENERG -0.53%
 • WIG-ESG -0.11%
 • WIG.GAMES 0.32%
 • WIG-GORNIC -0.43%
 • WIG-INFO 0.29%
 • WIG-LEKI -0.18%
 • WIG-MEDIA 0.20%
 • WIG-MOTO -0.04%
 • WIG.MS-BAS -0.54%
 • WIG.MS-FIN -0.21%
 • WIG.MS-PET 0.06%
 • WIG-ODZIEZ 0.07%
 • WIG-PALIWA -0.20%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.31%
 • WIGtech -0.13%
 • WIG-TELKOM -1.21%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Stabilnych Spółek

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generującymi pozytywne przepływy gotówkowe oraz z relatywnie niską wyceną rynkową. Do 30% aktywów inwestowane jest w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich uniwersalne
Początek działalności: 2009-03-24
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,31 %
Miesięczna stopa średnia 1,91 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,88 %
Największy spadek wartości JU -47,16 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-07-22)