Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.24%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.23%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex 1.06%
 • sWIG80 0.63%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.60%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.88%
 • WIG20short -0.41%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.58%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.07%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.98%
 • WIGdiv 0.16%
 • WIG-ENERG -0.34%
 • WIG-ESG 0.46%
 • WIG.GAMES 2.09%
 • WIG-GORNIC 1.80%
 • WIG-INFO 1.62%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.92%
 • WIG.MS-FIN -0.06%
 • WIG.MS-PET 0.73%
 • WIG-ODZIEZ -0.24%
 • WIG-PALIWA 0.86%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.22%
 • WIG-TELKOM 0.63%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generującymi pozytywne przepływy gotówkowe oraz z relatywnie niską wyceną rynkową. Do 30% aktywów inwestowane jest w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Nazwa

ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich uniwersalne
Początek działalności: 2009-03-24
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,81 %
Miesięczna stopa średnia -3,60 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,97 %
Największy spadek wartości JU -47,18 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-10)