Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.21%
 • mWIG40TR 0.23%
 • NCIndex 1.39%
 • sWIG80 0.66%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.66%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.39%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.95%
 • WIG20short -0.45%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.43%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW -0.77%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.51%
 • WIGdiv 0.36%
 • WIG-ENERG -0.40%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 1.68%
 • WIG-GORNIC 1.80%
 • WIG-INFO 1.69%
 • WIG-LEKI 3.47%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -0.41%
 • WIG.MS-BAS 0.93%
 • WIG.MS-FIN 0.22%
 • WIG.MS-PET 0.78%
 • WIG-ODZIEZ -0.51%
 • WIG-PALIWA 0.73%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.12%
 • WIG-TELKOM 0.75%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Dłużny

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i certyfikaty funduszy dłużnych oraz depozyty w bankach krajowych, a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupienia. Do 30% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym do 20% aktywów - przez przedsiębiorstwa nie posiadające ratingu inwestycyjnego.

Nazwa

Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

TFI

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Jakub Krawczyk, Bogusław Stefaniak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności: 2015-06-19
Minimalna wpłata: 20000
Minimalna dopłata: 5000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.9 %
Benchmark: 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.8 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,88 %
Miesięczna stopa średnia 0,44 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,30 %
Największy spadek wartości JU -4,63 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-02)