Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2292.53%
 • WIG20short 82059.68%
 • WIG20lev 12180.15%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.71%
 • mWIG40TR -0.71%
 • NCIndex -0.63%
 • RESPECT -0.57%
 • sWIG80 -0.14%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.14%
 • WIG -0.70%
 • WIG20 -0.67%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.75%
 • WIG30 -0.70%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -1.11%
 • WIG-BUDOW -2.02%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -1.07%
 • WIGdiv -0.54%
 • WIG-ENERG 1.20%
 • WIG-ESG -0.86%
 • WIG.GAMES -0.82%
 • WIG-GORNIC -1.93%
 • WIG-INFO -0.93%
 • WIG-LEKI -0.09%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO 0.03%
 • WIG.MS-BAS -0.15%
 • WIG.MS-FIN -1.31%
 • WIG.MS-PET 0.34%
 • WIG-ODZIEZ -0.89%
 • WIG-PALIWA 0.32%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.16%
 • WIGtech -0.79%
 • WIG-TELKOM -1.61%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Dłużny

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i certyfikaty funduszy dłużnych oraz depozyty w bankach krajowych, a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupienia. Do 30% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym do 20% aktywów - przez przedsiębiorstwa nie posiadające ratingu inwestycyjnego.

Nazwa

Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

TFI

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Jakub Krawczyk, Bogusław Stefaniak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności: 2015-06-19
Minimalna wpłata: 20000
Minimalna dopłata: 5000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.9 %
Benchmark: 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.8 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,98 %
Miesięczna stopa średnia -0,38 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,29 %
Największy spadek wartości JU -4,63 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-09-02)