Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa z krajów członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Fundusz inwestuje również w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, jednostki rządowe lub przedsiębiorstwa z siedzibą w szerszym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, bądź emitowane przez podmioty ponadnarodowe, do 30% aktywów w produkty strukturyzowane, a także w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz instrumenty pochodne. Oczekiwany poziom ryzyka stanowi 20% aktywów netto Funduszu do maksymalnie 40%. Fundusz może nabywać papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i aktywami, obligacje zamienne i warunkowe zamienne papiery wartościowe (do 10%).

Nazwa

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Amit Jain, Mohieddine (Dino) Kronfol

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2020-11-12
Minimalna wpłata: 3000
Minimalna dopłata: 3000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 100% FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,33 %
Miesięczna stopa średnia 0,19 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -17,46 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-04)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)