Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i jego agencje (do 100% aktywów funduszu), w tym papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w dłużne papiery wartościowe emitentów z innych krajów (do 25% aktywów), inwestycje niedenominowane w dolarach amerykańskich (do 20% aktywów), dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu (do 20% aktywów), aktywa z Chin kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (do 5% aktywów). Ponadto fundusz może także dokonywać zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką z opóźnioną dostawą lub przyszłym zobowiązaniem za pośrednictwem rynku TBA.

Nazwa

Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Kent Burns, Patrick A. Klein, Sonal Desai, Tina Chou

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych USA uniwersalne
Początek działalności: 2010-12-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Government & Credit (1-3 Y) Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.95 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,12 %
Miesięczna stopa średnia 0,61 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -14,06 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-27)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)