Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje swoje aktywa w papiery wartościowe na całym świecie, emitowane przez spółki prowadzące działalność związaną z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Do podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem złotem i metalami szlachetnymi należą spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi takimi jak: srebro, platyna i pallad, w tym spółki górnicze, finansowe i eksploatacyjne, jak również spółki zapewniające obsługę kopalni o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych. Pozostałe środki lokowane są w amerykańskie, europejskie oraz globalne świadectwa depozytowe.

Nazwa

Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Frederick Fromm, Frederick Fromm, Steve Land

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Początek działalności: 2010-04-30
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 100% FTSE Gold Mines Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -2,71 %
Miesięczna stopa średnia 6,79 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -79,13 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-04)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)