Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z siedzibą lub prowadzące główną część działalności w Ameryce Łacińskiej. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować także w dłużne papiery wartościowe spółek Ameryki Łacińskiej oraz w papiery wartościowe emitowane przez rządy i spółki z różnych krajów.

Nazwa

Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Gustavo Stenzel

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji Ameryki Łacińskiej
Początek działalności: 2009-11-20
Minimalna wpłata: 3000
Minimalna dopłata: 3000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 100% MSCI EM Latin America Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.4 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,74 %
Miesięczna stopa średnia 5,59 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -66,80 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-04)
Karta funduszu (2024-04-30)
Prospekt informacyjny (2024-03-28)
Skrócony prospekt (2023-12-31)