Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2300.14%
 • WIG20short 81718.42%
 • WIG20lev 12154.51%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.31%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex -0.44%
 • RESPECT 0.50%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.59%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.49%
 • WIG30 0.56%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.12%
 • WIG-BUDOW 0.41%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.56%
 • WIGdiv 0.38%
 • WIG-ENERG 0.72%
 • WIG-ESG 0.42%
 • WIG.GAMES -0.68%
 • WIG-GORNIC 0.64%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.06%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.54%
 • WIG.MS-FIN 0.57%
 • WIG.MS-PET 0.58%
 • WIG-ODZIEZ -0.11%
 • WIG-PALIWA 0.61%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.95%
 • WIGtech 0.69%
 • WIG-TELKOM 1.30%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Minimum 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe (CDS).

Nazwa

Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Zarządzający funduszem

Calvin Ho, Michael Hasenstab, Sonal Desai

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2007-10-25
Minimalna wpłata: 7500
Minimalna dopłata: 3000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Multiverse Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,31 %
Miesięczna stopa średnia -4,15 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -17,17 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-04-01)