Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Min. 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% aktywów w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe (CDS). Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio.

Nazwa

Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Calvin Ho, Michael Hasenstab, Sonal Desai

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2007-12-27
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 100% Bloomberg Multiverse Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.05 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,49 %
Miesięczna stopa średnia 2,16 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -41,16 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-21)
Karta funduszu (2023-10-31)
Prospekt informacyjny (2023-08-27)
Skrócony prospekt (2023-06-30)