Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Fundusz aktywnie inwestuje w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które są liderami innowacji, wykorzystują nowe technologie, wyróżniają się najwyższą jakością zarządzania z różnych krajów, w tym z rynków wschodzących. Fundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (włącznie z papierami o niskim ratingu lub ratingu niższym niż inwestycyjny) emitowane przez rządy, jednostki rządowe i przedsiębiorstwa z siedzibą w dowolnym kraju. Zarządzający stara się dzielić równo aktywa Funduszu między cztery różne strategie inwestycyjne: dwie polegające na poszukiwaniu na całym świecie udziałowych papierów wartościowych (ok. 60% aktywów) i dwie skoncentrowane na dłużnych papierach wartościowych z całego świata (ok. 40% aktywów).

Nazwa

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Marzena Hofrichter, Thomas Nelson, Wylie Tollette

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Początek działalności: 2009-11-20
Minimalna wpłata: 3000
Minimalna dopłata: 3000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,36 %
Miesięczna stopa średnia -0,98 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -31,03 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-04)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)