Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, które uznają i dostosowują się do długoterminowych zagrożeń i szans wynikających ze zmiany klimatu i wyczerpywania zasobów we wszystkich sektorach, a zatem są lepiej przygotowane do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych i fundusze giełdowe ETF (do 10% swoich aktywów), środki pieniężne lub papiery wartościowe rynku pieniężnego, zamienne papiery wartościowe bądź dłużne papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia lub efektywnego zarządzania portfelem może także inwestować w instrumenty pochodne.

Nazwa

Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Craig Cameron, Herbert J Arnett Jr., Tina Sadler

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2021-03-18
Minimalna wpłata: 3000
Minimalna dopłata: 3000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 100% MSCI All Country World Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 10,28 %
Miesięczna stopa średnia 4,91 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -19,40 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-09-13)
Karta funduszu (2023-10-31)
Prospekt informacyjny (2023-08-27)
Skrócony prospekt (2023-06-30)