Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Franklin India Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokował aktywa głównie w instrumenty udziałowe podmiotów zarejestrowanych lub prowadzących główną działalność w Indiach. Fundusz dąży do inwestowania w firmy z różnych gałęzi przemysłu, niezależnie od ich kapitalizacji rynkowej. Ponadto, fundusz może szukać możliwości inwestycyjnych w papierach o stałym dochodzie dowolnych wyżej wymienionych emitentów, jak również w instrumentach rynku pieniężnego. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Nazwa

Franklin India Fund A (Acc) (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Sukumar Rajah

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji indyjskich
Początek działalności: 2005-10-25
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 100% MSCI India Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 10,94 %
Miesięczna stopa średnia 1,82 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -64,08 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-28)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)