Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w instrumenty udziałowe (akcje, papiery zamienne na akcje i warranty) emitentów z USA, wykazujących przyspieszony wzrost lub zwiększoną zyskowność. Fundusz inwestuje w spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji z dużym potencjałem wzrostu w szeregu rozmaitych branż. Zarządzający koncentruje się na szybko rozwijających się i nowatorskich spółkach z branż o nadzwyczajnym potencjale wzrostu. Zarządzający bierze również pod uwagę wysoką jakość zarządzania i solidne wyniki finansowe. Choć zarządzający poszukuje możliwości inwestycyjnych wśród dużej liczby branż, znaczna część lokat skoncentruje się na konkretnych branżach. Branże te obejmować mogą: technologię, opiekę zdrowotną, produkty i usługi konsumpcyjne. Podstawową walutą funduszu jest USD.

Nazwa

Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

Grant Bowers, Sara Araghi

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji amerykańskich
Początek działalności: 2000-04-03
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 100% Russell 3000 Growth Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,00 %
Miesięczna stopa średnia -2,88 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -75,23 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-04)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)