Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w obligacje korporacyjne, denominowane w głównych walutach na poziomie inwestycyjnym i o niskiej jakości kredytowej, emitowane na globalnych rynkach wschodzących. Do 25% środków może być zainwestowanych w obligacje państwowe emitentów z rynków wschodzących. Fundusz może także inwestować swoje aktywa bezpośrednio w lokalne obligacje chińskie, notowane na giełdzie lub będące przedmiotem obrotu giełdowego na stosownym rynku w Chinach. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Nazwa

Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Eric Wong, Marton Huebler, Paul Greer

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2013-03-20
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,40 %
Miesięczna stopa średnia -1,04 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -27,87 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-06-15)
Karta funduszu (2023-06-30)
Prospekt informacyjny (2023-08-01)
Skrócony prospekt (2023-04-30)