Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wypłat zysków oraz długoterminowego wzrostu kapitału przez inwestycje co najmniej 70% aktywów w dochodowe akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Europie. Zarządzający skoncentruje się na inwestycjach, które jego zdaniem oprócz wzrostu ceny akcji będą przynosić atrakcyjne dochody z dywidend. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne.

Nazwa

Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Fred Sykes

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2012-12-03
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI Europe Index (N)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,68 %
Miesięczna stopa średnia 1,40 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -38,32 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-02)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)