Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2595.78%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.10%
 • mWIG40TR 0.10%
 • NCIndex 1.52%
 • sWIG80 0.65%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.56%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.02%
 • WIG20short -0.48%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.57%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.28%
 • WIG-BUDOW -1.03%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.40%
 • WIGdiv 0.27%
 • WIG-ENERG -0.35%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 1.75%
 • WIG-GORNIC 1.82%
 • WIG-INFO 1.57%
 • WIG-LEKI 3.66%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.94%
 • WIG.MS-FIN 0.25%
 • WIG.MS-PET 0.71%
 • WIG-ODZIEZ -0.33%
 • WIG-PALIWA 0.74%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.25%
 • WIGtech 1.11%
 • WIG-TELKOM 0.64%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału uzyskany za pomocą portfela inwestowanego głównie w akcje spółek na całym świecie, które czerpią profity ze zmian demograficznych. Inwestycje obejmują między innymi spółki z branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumenckich, które osiągają korzyści, bazując na rosnącej średniej długości życia w starzejących się społeczeństwach oraz zjawisku bogacenia się społeczeństw na rynkach wschodzących. Fundusz może zainwestować maksymalnie 30% swoich aktywów na rynkach wschodzących. Po uwzględnieniu powyższych warunków Zarządzający inwestycjami ma swobodę wyboru spółek bez względu na ich rozmiar, branżę czy lokalizację i skupia się na inwestycjach w ograniczoną liczbę spółek, przez co portfel funduszu jest mniej dywersyfikowany.

Nazwa

Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Alex Gold, Aneta Wynimko, Oliver Hextall

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2012-04-12
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5.25 %
Benchmark: 100% MSCI All Countries World Index (Net)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 11,04 %
Miesięczna stopa średnia 1,20 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -16,31 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)