Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.81%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.20%
 • mWIG40TR 0.20%
 • NCIndex 1.39%
 • sWIG80 0.70%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.68%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.46%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.07%
 • WIG20short -0.51%
 • WIG20TR 0.56%
 • WIG30 0.50%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.30%
 • WIG-BUDOW -1.00%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.67%
 • WIGdiv 0.37%
 • WIG-ENERG -0.31%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 1.80%
 • WIG-GORNIC 1.79%
 • WIG-INFO 1.76%
 • WIG-LEKI 3.71%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.95%
 • WIG.MS-FIN 0.32%
 • WIG.MS-PET 0.77%
 • WIG-ODZIEZ -0.36%
 • WIG-PALIWA 0.62%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.18%
 • WIG-TELKOM 0.75%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest osiąganie zysków i wzrost wartości kapitału. Cel ten jest realizowany poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym na całym świecie. Inwestycje mogą być dokonywane w obligacje emitowane w walutach innych niż waluta referencyjna funduszu. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Nazwa

Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Ario Emami Nejad, Kristian Atkinson, Rick Patel

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Początek działalności: 2012-05-09
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,09 %
Miesięczna stopa średnia 1,28 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -6,30 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)