Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro, koncentrując swoje inwestycje na obligacjach o stałej stopie sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym z terminem wykupu krótszym niż pięć lat. Średni czas trwania inwestycji funduszu nie przekracza trzech lat. Fundusz może inwestować maksymalnie 30% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie innej niż euro. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie innej niż euro mogą być zabezpieczane w euro (jak zostało to opisane w Prospekcie).

Nazwa

Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich short duration
Początek działalności: 2008-03-10
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,23 %
Miesięczna stopa średnia 0,66 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -9,09 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-01)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)