Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.38%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.30%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex 1.06%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.60%
 • WIG 0.45%
 • WIG20 0.46%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.95%
 • WIG20short -0.45%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.50%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.07%
 • WIG-BUDOW -1.02%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.31%
 • WIGdiv 0.21%
 • WIG-ENERG -0.31%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES 2.13%
 • WIG-GORNIC 1.75%
 • WIG-INFO 1.62%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.97%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.93%
 • WIG.MS-FIN -0.06%
 • WIG.MS-PET 0.78%
 • WIG-ODZIEZ -0.27%
 • WIG-PALIWA 0.94%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.20%
 • WIGtech 1.19%
 • WIG-TELKOM 0.53%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (w tym w Rosji). Dodatkowo fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty. W celu zabezpieczenia fundusz może inwestować w instrumenty pochodne oraz kontrakty walutowe typu forward.

Nazwa

Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich High Yield
Początek działalności: 2011-04-13
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,97 %
Miesięczna stopa średnia 0,74 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -15,43 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)