Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2289.43%
 • WIG20short 81888.53%
 • WIG20lev 12232.63%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.60%
 • mWIG40TR -0.60%
 • NCIndex -0.57%
 • RESPECT -0.36%
 • sWIG80 -0.19%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.19%
 • WIG -0.49%
 • WIG20 -0.77%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.55%
 • WIG30 -0.76%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.92%
 • WIG-BUDOW -2.03%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.31%
 • WIGdiv -0.44%
 • WIG-ENERG 1.20%
 • WIG-ESG -0.63%
 • WIG.GAMES -0.28%
 • WIG-GORNIC -1.64%
 • WIG-INFO -0.88%
 • WIG-LEKI 0.15%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS 0.04%
 • WIG.MS-FIN -1.22%
 • WIG.MS-PET 0.66%
 • WIG-ODZIEZ -0.76%
 • WIG-PALIWA 0.73%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.06%
 • WIGtech -0.59%
 • WIG-TELKOM -1.34%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (w tym w Rosji). Dodatkowo fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty. W celu zabezpieczenia fundusz może inwestować w instrumenty pochodne oraz kontrakty walutowe typu forward.

Nazwa

Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

+48 22 449 00 01

Zarządzający funduszem

Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich High Yield
Początek działalności: 2015-09-15
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped)
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,47 %
Miesięczna stopa średnia 1,34 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -9,61 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-03-21)