Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2301.83%
 • WIG20short 81636.32%
 • WIG20lev 12178.59%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.42%
 • mWIG40TR 0.43%
 • NCIndex -0.45%
 • RESPECT 0.57%
 • sWIG80 0.59%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.59%
 • WIG 0.53%
 • WIG20 0.50%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.61%
 • WIG30 0.48%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.16%
 • WIG-BUDOW 0.57%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.45%
 • WIGdiv 0.47%
 • WIG-ENERG 0.88%
 • WIG-ESG 0.52%
 • WIG.GAMES -0.73%
 • WIG-GORNIC 0.65%
 • WIG-INFO 0.99%
 • WIG-LEKI 1.12%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.65%
 • WIG.MS-FIN 0.60%
 • WIG.MS-PET 0.71%
 • WIG-ODZIEZ -0.13%
 • WIG-PALIWA 0.86%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 1.01%
 • WIGtech 0.78%
 • WIG-TELKOM 1.57%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (w tym w Rosji). Dodatkowo fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty. W celu zabezpieczenia fundusz może inwestować w instrumenty pochodne oraz kontrakty walutowe typu forward.

Nazwa

Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

+48 22 449 00 01

Zarządzający funduszem

Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich High Yield
Początek działalności: 2011-05-18
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped)
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,26 %
Miesięczna stopa średnia 1,72 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -14,07 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-03-21)