Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie dochodu oraz wzrostu kapitału dzięki inwestycjom w obligacje denominowane w RMB, papiery wartościowe rynku pieniężnego oraz środki pieniężne i/lub ich odpowiedniki, których emitenci przeważającą część swojej działalności prowadzą w regionie Azji i Pacyfiku. Co najmniej 50% aktywów netto fundusz inwestuje w papiery wartościowe spółek o zrównoważonym charakterze. Mniej niż 30% swoich wszystkich aktywów netto fundusz inwestuje w obligacje hybrydowe i warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos), przy czym mniej niż 20% wszystkich aktywów netto w warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos).

Nazwa

Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
Początek działalności: 2014-05-07
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,15 %
Miesięczna stopa średnia 0,23 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -21,94 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-01)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)