Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje minimum 70% środków w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy główną część swojej działalności prowadzą w Azji. Fundusz cechuje wysoka dywersyfikacja (brak ograniczeń względem sektora czy kraju). W celu zmniejszenia ryzyka bądź w celu zebrania dodatkowego zysku fundusz może stosować instrumenty pochodne.

Nazwa

Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Peter Khan, Tae Ho Ryu, Terrence Pang

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2007-04-02
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,39 %
Miesięczna stopa średnia -1,42 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -53,88 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-06-15)
Karta funduszu (2023-06-30)
Prospekt informacyjny (2023-08-01)
Skrócony prospekt (2023-04-30)