Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.37%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.23%
 • mWIG40TR 0.23%
 • NCIndex 1.15%
 • sWIG80 0.62%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.62%
 • WIG 0.42%
 • WIG20 0.50%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.90%
 • WIG20short -0.42%
 • WIG20TR 0.46%
 • WIG30 0.58%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.01%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.98%
 • WIGdiv 0.14%
 • WIG-ENERG -0.35%
 • WIG-ESG 0.45%
 • WIG.GAMES 2.12%
 • WIG-GORNIC 1.80%
 • WIG-INFO 1.58%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.92%
 • WIG.MS-FIN -0.06%
 • WIG.MS-PET 0.73%
 • WIG-ODZIEZ -0.24%
 • WIG-PALIWA 0.86%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.18%
 • WIG-TELKOM 0.57%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje w regionach notujących szybki wzrost gospodarczy, w tym w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej, Europy Wschodniej (łącznie z Rosją) i Bliskiego Wschodu. Spółki będące przedmiotem inwestycji charakteryzują się jedną z cech: niski stosunek ceny do wartości księgowej, niski wskaźnik cena/ zysk, silna marka, duża zdolność generowania wysokich wolnych przepływów gotówkowych, wysoka stopa zwrotu z kapitału i rentowności zaangażowanego kapitału, wysoka stopa dywidendy. Do 10% aktywów fundusz może inwestować bezpośrednio w Chiny.

Nazwa

Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Amit Goel, Nick Price

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków wschodzących
Początek działalności: 2006-09-21
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5.25 %
Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets (N)
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,54 %
Miesięczna stopa średnia -3,01 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -69,37 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)