Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2289.66%
 • WIG20short 81918.37%
 • WIG20lev 12223.61%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.63%
 • mWIG40TR -0.62%
 • NCIndex -0.57%
 • RESPECT -0.48%
 • sWIG80 -0.18%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.19%
 • WIG -0.53%
 • WIG20 -0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.48%
 • WIG30 -0.58%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -1.01%
 • WIG-BUDOW -2.05%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.39%
 • WIGdiv -0.51%
 • WIG-ENERG 1.22%
 • WIG-ESG -0.67%
 • WIG.GAMES -0.24%
 • WIG-GORNIC -1.75%
 • WIG-INFO -0.86%
 • WIG-LEKI 0.11%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS -0.03%
 • WIG.MS-FIN -1.22%
 • WIG.MS-PET 0.48%
 • WIG-ODZIEZ -0.74%
 • WIG-PALIWA 0.60%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.06%
 • WIGtech -0.56%
 • WIG-TELKOM -1.25%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w globalne dłużne papiery wartościowe na rynkach wschodzących. Fundusz może także inwestować w inne typy papierów wartościowych, w tym w instrumenty dłużne rynków lokalnych, instrumenty o stałym dochodzie, akcje, obligacje emitentów na rynkach wschodzących oraz niższej jakości dłużne papiery wartościowe. Fundusz inwestuje między innymi w Ameryce Łacińskiej, Południowo-Wschodniej Azji, Afryce, Europie Wschodniej (wliczając Rosję) i na Bliskim Wschodzie.

Nazwa

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

+48 22 449 00 01

Zarządzający funduszem

Eric Wong, Paul Greer

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2010-06-29
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,01 %
Miesięczna stopa średnia -0,35 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -12,55 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-03-21)