Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.37%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.20%
 • mWIG40TR 0.22%
 • NCIndex 1.15%
 • sWIG80 0.65%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.61%
 • WIG 0.44%
 • WIG20 0.51%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.95%
 • WIG20short -0.45%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.52%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.12%
 • WIG-BUDOW -1.03%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.93%
 • WIGdiv 0.21%
 • WIG-ENERG -0.34%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 2.05%
 • WIG-GORNIC 1.64%
 • WIG-INFO 1.69%
 • WIG-LEKI 3.63%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.84%
 • WIG.MS-FIN -0.02%
 • WIG.MS-PET 0.81%
 • WIG-ODZIEZ -0.24%
 • WIG-PALIWA 0.86%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.20%
 • WIGtech 1.22%
 • WIG-TELKOM 0.64%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w globalne dłużne papiery wartościowe na rynkach wschodzących. Fundusz może także inwestować w inne typy papierów wartościowych, w tym w instrumenty dłużne rynków lokalnych, instrumenty o stałym dochodzie, akcje, obligacje emitentów na rynkach wschodzących oraz niższej jakości dłużne papiery wartościowe. Fundusz inwestuje między innymi w Ameryce Łacińskiej, Południowo-Wschodniej Azji, Afryce, Europie Wschodniej (wliczając Rosję) i na Bliskim Wschodzie.

Nazwa

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Eric Wong, Marton Huebler, Paul Greer

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2010-06-29
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,23 %
Miesięczna stopa średnia 1,15 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -12,55 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)