Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.19%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.34%
 • mWIG40TR 0.35%
 • NCIndex 0.81%
 • sWIG80 0.61%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.61%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.48%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.00%
 • WIG20short -0.47%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.34%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.90%
 • WIGdiv 0.19%
 • WIG-ENERG -0.29%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 1.98%
 • WIG-GORNIC 1.69%
 • WIG-INFO 1.55%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO 0.03%
 • WIG.MS-BAS 0.86%
 • WIG.MS-FIN 0.21%
 • WIG.MS-PET 0.69%
 • WIG-ODZIEZ -0.45%
 • WIG-PALIWA 0.81%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.17%
 • WIGtech 1.09%
 • WIG-TELKOM 0.40%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% środków funduszu jest inwestowanych w akcje spółek amerykańskich. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów.Może również stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Nazwa

Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) (hedged)

Adres

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Angel Agudo, Ashish Bhardwaj

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji amerykańskich
Początek działalności: 2013-07-12
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5.25 %
Benchmark: 100% S&P 500 Index (NET)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,33 %
Miesięczna stopa średnia 0,27 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -17,73 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)