Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.88%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.10%
 • mWIG40TR 0.18%
 • NCIndex 1.34%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.64%
 • WIG 0.45%
 • WIG20 0.57%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.07%
 • WIG20short -0.51%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.59%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.25%
 • WIG-BUDOW -1.03%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.40%
 • WIGdiv 0.29%
 • WIG-ENERG -0.43%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES 1.76%
 • WIG-GORNIC 1.81%
 • WIG-INFO 1.72%
 • WIG-LEKI 3.69%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.93%
 • WIG.MS-FIN 0.22%
 • WIG.MS-PET 0.89%
 • WIG-ODZIEZ -0.34%
 • WIG-PALIWA 0.84%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.25%
 • WIGtech 1.16%
 • WIG-TELKOM 0.68%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: DWS India, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Top Asia. Poprzez wymienione fundusze zagraniczne, fundusz utrzymuje ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach.

Nazwa

Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji azjatyckich bez Japonii
Początek działalności: 2008-10-07
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 45% MSCI INDIA (przeliczony na polską walutę) + 45% MSCI CHINA (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 8,29 %
Miesięczna stopa średnia 1,10 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 2,88 %
Największy spadek wartości JU -32,45 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-02-10)