Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2289.21%
 • WIG20short 81960.46%
 • WIG20lev 12210.69%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.66%
 • mWIG40TR -0.64%
 • NCIndex -0.52%
 • RESPECT -0.47%
 • sWIG80 -0.21%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.20%
 • WIG -0.58%
 • WIG20 -0.77%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.72%
 • WIG30 -0.78%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -1.10%
 • WIG-BUDOW -2.20%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.40%
 • WIGdiv -0.49%
 • WIG-ENERG 1.25%
 • WIG-ESG -0.72%
 • WIG.GAMES -0.50%
 • WIG-GORNIC -1.91%
 • WIG-INFO -0.93%
 • WIG-LEKI 0.15%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS -0.09%
 • WIG.MS-FIN -1.37%
 • WIG.MS-PET 0.72%
 • WIG-ODZIEZ -0.66%
 • WIG-PALIWA 0.79%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.10%
 • WIGtech -0.72%
 • WIG-TELKOM -1.50%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Nazwa

Investor Rosja (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji rosyjskich
Początek działalności: 2008-10-07
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% MSCI RUSSIA (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,72 %
Miesięczna stopa średnia 5,53 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -54,36 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)