Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2607.72%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.19%
 • mWIG40TR 0.13%
 • NCIndex 1.38%
 • sWIG80 0.67%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.67%
 • WIG 0.48%
 • WIG20 0.48%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.12%
 • WIG20short -0.53%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.52%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.34%
 • WIG-BUDOW -1.02%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.40%
 • WIGdiv 0.36%
 • WIG-ENERG -0.34%
 • WIG-ESG 0.52%
 • WIG.GAMES 1.74%
 • WIG-GORNIC 1.79%
 • WIG-INFO 1.61%
 • WIG-LEKI 3.67%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.90%
 • WIG.MS-FIN 0.37%
 • WIG.MS-PET 0.81%
 • WIG-ODZIEZ -0.36%
 • WIG-PALIWA 0.79%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.12%
 • WIG-TELKOM 0.65%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Nazwa

Investor Rosja (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji rosyjskich
Początek działalności: 2008-10-07
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% MSCI RUSSIA (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,15 %
Miesięczna stopa średnia 0,15 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -54,36 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-02-10)