Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2297.44%
 • WIG20short 81712.88%
 • WIG20lev 12156.15%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.35%
 • mWIG40TR 0.37%
 • NCIndex -0.46%
 • RESPECT 0.50%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.34%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.32%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI -0.02%
 • WIG-BUDOW 0.55%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.92%
 • WIGdiv 0.42%
 • WIG-ENERG 0.90%
 • WIG-ESG 0.42%
 • WIG.GAMES -0.75%
 • WIG-GORNIC 0.82%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.14%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.80%
 • WIG.MS-FIN 0.41%
 • WIG.MS-PET 0.63%
 • WIG-ODZIEZ -0.22%
 • WIG-PALIWA 0.82%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.97%
 • WIGtech 0.77%
 • WIG-TELKOM 1.52%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, który inwestuje w spółki, związane z eksploracją, wydobyciem lub przetwarzaniem metali szlachetnych. Do 100% aktywów może być także lokowane w tytuły DWS Gold Plus, którego inwestycje stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikaty na metale szlachetne oraz transakcje na instrumentach pochodnych związanych z metalami szlachetnymi.

Nazwa

Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku surowców - metale szlachetne
Początek działalności: 2008-10-07
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,02 %
Miesięczna stopa średnia -0,94 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -2,82 %
Największy spadek wartości JU -45,80 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)