Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.73%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.19%
 • mWIG40TR 0.20%
 • NCIndex 1.40%
 • sWIG80 0.70%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.69%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.41%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.96%
 • WIG20short -0.46%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.45%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW -1.00%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.55%
 • WIGdiv 0.34%
 • WIG-ENERG -0.29%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 1.73%
 • WIG-GORNIC 1.77%
 • WIG-INFO 1.76%
 • WIG-LEKI 3.65%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.95%
 • WIG.MS-FIN 0.20%
 • WIG.MS-PET 0.76%
 • WIG-ODZIEZ -0.43%
 • WIG-PALIWA 0.70%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.17%
 • WIG-TELKOM 0.74%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold Otwarty

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, który inwestuje w spółki, związane z eksploracją, wydobyciem lub przetwarzaniem metali szlachetnych. Do 100% aktywów może być także lokowane w tytuły DWS Gold Plus, którego inwestycje stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikaty na metale szlachetne oraz transakcje na instrumentach pochodnych związanych z metalami szlachetnymi.

Nazwa

Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku surowców - metale szlachetne
Początek działalności: 2008-10-07
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,15 %
Miesięczna stopa średnia -0,35 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -2,01 %
Największy spadek wartości JU -45,80 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-02-10)