Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.24%
 • mWIG40TR 0.21%
 • NCIndex 1.32%
 • sWIG80 0.75%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.75%
 • WIG 0.39%
 • WIG20 0.38%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.82%
 • WIG20short -0.38%
 • WIG20TR 0.42%
 • WIG30 0.42%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW -0.82%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.70%
 • WIGdiv 0.35%
 • WIG-ENERG -0.27%
 • WIG-ESG 0.42%
 • WIG.GAMES 1.66%
 • WIG-GORNIC 1.63%
 • WIG-INFO 1.70%
 • WIG-LEKI 3.19%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -0.41%
 • WIG.MS-BAS 0.97%
 • WIG.MS-FIN 0.18%
 • WIG.MS-PET 0.71%
 • WIG-ODZIEZ -0.53%
 • WIG-PALIWA 0.54%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.14%
 • WIG-TELKOM 0.75%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, Deutsche Invest I Brazilian Equties, DWS India, DWS Russia, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend oraz Deutsche Invest I Latin American Equities.

Nazwa

Investor BRIC (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2008-01-28
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% MSCI EM BRIC (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,74 %
Miesięczna stopa średnia -2,06 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -61,20 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-02-10)