Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2294.79%
 • WIG20short 81680.83%
 • WIG20lev 12165.53%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.31%
 • mWIG40TR 0.31%
 • NCIndex -0.47%
 • RESPECT 0.53%
 • sWIG80 0.64%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.64%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.35%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.54%
 • WIG30 0.34%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.03%
 • WIG-BUDOW 0.56%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.45%
 • WIGdiv 0.43%
 • WIG-ENERG 1.02%
 • WIG-ESG 0.44%
 • WIG.GAMES -0.74%
 • WIG-GORNIC 0.77%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.81%
 • WIG.MS-FIN 0.46%
 • WIG.MS-PET 0.70%
 • WIG-ODZIEZ -0.15%
 • WIG-PALIWA 0.91%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.97%
 • WIGtech 0.76%
 • WIG-TELKOM 1.53%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, Deutsche Invest I Brazilian Equties, DWS India, DWS Russia, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend oraz Deutsche Invest I Latin American Equities.

Nazwa

Investor BRIC (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2008-01-28
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% MSCI EM BRIC (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,22 %
Miesięczna stopa średnia 5,41 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -61,20 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)