Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2286.57%
 • WIG20short 81861.94%
 • WIG20lev 12240.83%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.62%
 • mWIG40TR -0.63%
 • NCIndex -0.41%
 • RESPECT -0.40%
 • sWIG80 -0.17%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.15%
 • WIG -0.40%
 • WIG20 -0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.60%
 • WIG30 -0.56%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.81%
 • WIG-BUDOW -2.07%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.35%
 • WIGdiv -0.35%
 • WIG-ENERG 0.95%
 • WIG-ESG -0.54%
 • WIG.GAMES -0.34%
 • WIG-GORNIC -1.31%
 • WIG-INFO -0.90%
 • WIG-LEKI -0.09%
 • WIG-MEDIA 0.01%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS -0.06%
 • WIG.MS-FIN -1.14%
 • WIG.MS-PET 0.57%
 • WIG-ODZIEZ -0.37%
 • WIG-PALIWA 0.88%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.07%
 • WIGtech -0.66%
 • WIG-TELKOM -1.35%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Nazwa

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Maciej Chudzik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 1999-11-10
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 30% WIG + 40% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 6,86 %
Miesięczna stopa średnia 0,97 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,41 %
Największy spadek wartości JU -28,60 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)