Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.99%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.34%
 • NCIndex 0.81%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.59%
 • WIG 0.44%
 • WIG20 0.51%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.93%
 • WIG20short -0.44%
 • WIG20TR 0.46%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.07%
 • WIG-BUDOW -0.96%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.00%
 • WIGdiv 0.18%
 • WIG-ENERG -0.36%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 2.03%
 • WIG-GORNIC 1.75%
 • WIG-INFO 1.62%
 • WIG-LEKI 3.75%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.88%
 • WIG.MS-FIN -0.03%
 • WIG.MS-PET 0.73%
 • WIG-ODZIEZ -0.11%
 • WIG-PALIWA 0.87%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.10%
 • WIG-TELKOM 0.35%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Nazwa

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Maciej Chudzik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 1999-11-10
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.5 %
Benchmark: 30% WIG + 40% TBSP Index + 30% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,00 %
Miesięczna stopa średnia 1,36 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,77 %
Największy spadek wartości JU -28,60 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-02-10)