Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2304.75%
 • WIG20short 81677.60%
 • WIG20lev 12166.55%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.40%
 • mWIG40TR 0.39%
 • NCIndex -0.42%
 • RESPECT 0.54%
 • sWIG80 0.59%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.59%
 • WIG 0.49%
 • WIG20 0.54%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.53%
 • WIG30 0.51%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.09%
 • WIG-BUDOW 0.59%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.42%
 • WIGdiv 0.41%
 • WIG-ENERG 0.93%
 • WIG-ESG 0.48%
 • WIG.GAMES -0.71%
 • WIG-GORNIC 0.72%
 • WIG-INFO 0.99%
 • WIG-LEKI 1.23%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.70%
 • WIG.MS-FIN 0.52%
 • WIG.MS-PET 0.67%
 • WIG-ODZIEZ -0.14%
 • WIG-PALIWA 0.80%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.95%
 • WIGtech 0.83%
 • WIG-TELKOM 1.66%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Nazwa

Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 1999-11-10
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.4 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,89 %
Miesięczna stopa średnia 0,04 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,03 %
Największy spadek wartości JU -3,69 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)