Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2595.78%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.11%
 • mWIG40TR 0.10%
 • NCIndex 1.52%
 • sWIG80 0.65%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.55%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.00%
 • WIG20short -0.47%
 • WIG20TR 0.52%
 • WIG30 0.57%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.28%
 • WIG-BUDOW -1.03%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.40%
 • WIGdiv 0.27%
 • WIG-ENERG -0.35%
 • WIG-ESG 0.47%
 • WIG.GAMES 1.75%
 • WIG-GORNIC 1.82%
 • WIG-INFO 1.57%
 • WIG-LEKI 3.66%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.94%
 • WIG.MS-FIN 0.22%
 • WIG.MS-PET 0.80%
 • WIG-ODZIEZ -0.33%
 • WIG-PALIWA 0.74%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.25%
 • WIGtech 1.11%
 • WIG-TELKOM 0.64%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Oszczędnościowy

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Nazwa

Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 1999-11-10
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.4 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,85 %
Miesięczna stopa średnia 0,33 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,07 %
Największy spadek wartości JU -3,69 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-02-10)