Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.28%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.41%
 • mWIG40TR 0.40%
 • NCIndex 1.07%
 • sWIG80 0.60%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.62%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.51%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.97%
 • WIG20short -0.46%
 • WIG20TR 0.43%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.18%
 • WIG-BUDOW -0.89%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.97%
 • WIGdiv 0.18%
 • WIG-ENERG -0.26%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 1.97%
 • WIG-GORNIC 2.05%
 • WIG-INFO 1.46%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 2.48%
 • WIG-MOTO 0.00%
 • WIG.MS-BAS 1.05%
 • WIG.MS-FIN 0.00%
 • WIG.MS-PET 0.82%
 • WIG-ODZIEZ -0.41%
 • WIG-PALIWA 1.01%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.16%
 • WIGtech 1.06%
 • WIG-TELKOM 0.36%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek dokonujących dystrybucji zysków wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji.

Nazwa

Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Grzegorz Czekaj

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich uniwersalne
Początek działalności: 1998-01-05
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,70 %
Miesięczna stopa średnia 2,64 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,97 %
Największy spadek wartości JU -65,79 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-02-10)