Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2291.59%
 • WIG20short 81894.78%
 • WIG20lev 12230.78%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.59%
 • mWIG40TR -0.60%
 • NCIndex -0.16%
 • RESPECT -0.51%
 • sWIG80 -0.33%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.39%
 • WIG -0.54%
 • WIG20 -0.59%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.62%
 • WIG30 -0.60%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.92%
 • WIG-BUDOW -2.00%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.35%
 • WIGdiv -0.42%
 • WIG-ENERG 0.80%
 • WIG-ESG -0.66%
 • WIG.GAMES -0.33%
 • WIG-GORNIC -1.57%
 • WIG-INFO -1.06%
 • WIG-LEKI 0.00%
 • WIG-MEDIA 0.01%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS -0.11%
 • WIG.MS-FIN -1.07%
 • WIG.MS-PET 0.42%
 • WIG-ODZIEZ -0.31%
 • WIG-PALIWA 0.50%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.07%
 • WIGtech -0.76%
 • WIG-TELKOM -1.68%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek dokonujących dystrybucji zysków wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji.

Nazwa

Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Grzegorz Czekaj

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich uniwersalne
Początek działalności: 1998-01-05
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,38 %
Miesięczna stopa średnia 2,65 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,88 %
Największy spadek wartości JU -65,79 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-31)