Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 1.28%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 1.28%
 • NCIndex -0.21%
 • sWIG80 0.50%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.50%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 1.16%
 • WIG140 1.18%
 • WIG20 1.88%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 2.51%
 • WIG20short -1.22%
 • WIG20TR 1.27%
 • WIG30 1.83%
 • WIG30TR 1.22%
 • WIG-BANKI 2.14%
 • WIG-BUDOW 0.91%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 2.45%
 • WIGdiv 0.90%
 • WIG-ENERG 0.95%
 • WIG-ESG 1.15%
 • WIG.GAMES5 -2.20%
 • WIG-GORNIC 1.35%
 • WIG-GRY -3.87%
 • WIG-INFO 0.72%
 • WIG-LEKI 0.08%
 • WIG-MEDIA 1.44%
 • WIG-MOTO 1.13%
 • WIG.MS-BAS 1.27%
 • WIG.MS-FIN 2.34%
 • WIG.MS-PET 2.07%
 • WIG-NRCHOM 0.60%
 • WIG-ODZIEZ -0.31%
 • WIG-PALIWA 2.82%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW -0.35%
 • WIGtech -0.31%
 • WIGtechTR -0.31%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Obligacji Globalny

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, zarówno skarbowe, jak i nieskarbowe, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Pozostała część aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Nazwa

Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Marcin Mężykowski, Grzegorz Prażmo

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2021-01-12
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -8,01 %
Miesięczna stopa średnia 0,18 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,56 %
Największy spadek wartości JU -28,92 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-21)
Karta funduszu (2023-02-28)
Prospekt informacyjny (2022-12-30)
Skrócony prospekt (2022-06-30)