Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.35%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.41%
 • NCIndex -3.14%
 • sWIG80 -1.39%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.45%
 • WIG -1.87%
 • WIG20 -1.99%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.57%
 • WIG20short 1.79%
 • WIG20TR -1.67%
 • WIG30 -2.10%
 • WIG30TR -1.70%
 • WIG-BANKI -4.18%
 • WIG-BUDOW -2.96%
 • WIG-CEE -1.86%
 • WIG-CHEMIA -0.73%
 • WIGdiv -1.31%
 • WIG-ENERG -3.81%
 • WIG-ESG -1.69%
 • WIG.GAMES -2.18%
 • WIG-GORNIC -3.56%
 • WIG-INFO -1.34%
 • WIG-LEKI -1.61%
 • WIG-MEDIA -0.40%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.48%
 • WIG.MS-FIN -4.07%
 • WIG.MS-PET -2.27%
 • WIG-NRCHOM -1.57%
 • WIG-ODZIEZ -1.39%
 • WIG-PALIWA -2.51%
 • WIG-Poland -1.72%
 • WIG-SPOZYW 0.90%
 • WIGtech 3.16%
 • WIG-TELKOM 12.71%
 • WIG-Ukrain -0.83%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Dochodowy

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Początek działalności: 2017-12-15
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.6 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,94 %
Miesięczna stopa średnia 0,41 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,05 %
Największy spadek wartości JU -3,54 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)