Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.29%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.22%
 • NCIndex -2.84%
 • sWIG80 -1.91%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.90%
 • WIG -2.06%
 • WIG20 -2.04%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -4.11%
 • WIG20short 2.06%
 • WIG20TR -2.06%
 • WIG30 -2.13%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.40%
 • WIG-BUDOW -3.65%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.40%
 • WIGdiv -1.58%
 • WIG-ENERG -3.89%
 • WIG-ESG -1.86%
 • WIG.GAMES -2.72%
 • WIG-GORNIC -3.61%
 • WIG-INFO -1.48%
 • WIG-LEKI -0.45%
 • WIG-MEDIA -0.44%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.66%
 • WIG.MS-FIN -4.25%
 • WIG.MS-PET -2.36%
 • WIG-NRCHOM -1.62%
 • WIG-ODZIEZ -1.93%
 • WIG-PALIWA -2.57%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.65%
 • WIGtech 2.89%
 • WIG-TELKOM 13.14%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje. Fundusz może także inwestować bezpośrednio w akcje. Portfel akcji w ramach inwestycji pośrednich i bezpośrednich jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje zarówno akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dominujący udział portfela ulokowanego w tytułach uczestnictwa mogą stanowić fundusze zagraniczne Grupy Aviva.

Nazwa

Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Dawid Frączek, Piotr Friebe, Rafał Janczyk, Marek Kaźmierczak, Łukasz Kurek

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2017-07-28
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -2,49 %
Miesięczna stopa średnia -0,90 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,78 %
Największy spadek wartości JU -33,20 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)