Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 0.74%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.74%
 • NCIndex -0.20%
 • sWIG80 0.45%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.45%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 0.70%
 • WIG140 0.70%
 • WIG20 1.37%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.64%
 • WIG20short -0.78%
 • WIG20TR 0.76%
 • WIG30 1.32%
 • WIG30TR 0.71%
 • WIG-BANKI 1.21%
 • WIG-BUDOW 0.74%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 2.10%
 • WIGdiv 0.66%
 • WIG-ENERG 0.52%
 • WIG-ESG 0.65%
 • WIG.GAMES5 -1.90%
 • WIG-GORNIC 0.83%
 • WIG-GRY -3.25%
 • WIG-INFO 0.32%
 • WIG-LEKI -0.33%
 • WIG-MEDIA 0.05%
 • WIG-MOTO 0.96%
 • WIG.MS-BAS 0.83%
 • WIG.MS-FIN 1.40%
 • WIG.MS-PET 1.84%
 • WIG-NRCHOM 0.35%
 • WIG-ODZIEZ -0.67%
 • WIG-PALIWA 2.41%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW -0.28%
 • WIGtech -0.26%
 • WIGtechTR -0.26%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Europejskich Akcji

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje co najmniej 75% aktywów w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

Allianz Europejskich Akcji (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Bartosz Pawlak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2017-07-28
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,07 %
Miesięczna stopa średnia -1,33 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -1,56 %
Największy spadek wartości JU -39,43 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-21)
Karta funduszu (2023-02-28)
Prospekt informacyjny (2022-12-30)
Skrócony prospekt (2022-06-30)