Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.35%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.41%
 • NCIndex -3.14%
 • sWIG80 -1.38%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.45%
 • WIG -1.86%
 • WIG20 -1.95%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.58%
 • WIG20short 1.80%
 • WIG20TR -1.67%
 • WIG30 -2.01%
 • WIG30TR -1.70%
 • WIG-BANKI -4.09%
 • WIG-BUDOW -2.94%
 • WIG-CEE -1.86%
 • WIG-CHEMIA -0.73%
 • WIGdiv -1.31%
 • WIG-ENERG -3.70%
 • WIG-ESG -1.68%
 • WIG.GAMES -2.19%
 • WIG-GORNIC -3.57%
 • WIG-INFO -1.33%
 • WIG-LEKI -1.61%
 • WIG-MEDIA -0.40%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.47%
 • WIG.MS-FIN -4.04%
 • WIG.MS-PET -2.26%
 • WIG-NRCHOM -1.57%
 • WIG-ODZIEZ -1.37%
 • WIG-PALIWA -2.48%
 • WIG-Poland -1.72%
 • WIG-SPOZYW 0.90%
 • WIGtech 3.06%
 • WIG-TELKOM 12.58%
 • WIG-Ukrain -0.83%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Globalnych Strategii

Polityka inwestycyjna

Od 65% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund. Pozostała część środków może być lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz bazowy ma na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na światowych rynkach. W tym celu inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych, ze szczególnym wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Nazwa

Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności: 2015-11-12
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.95 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,27 %
Miesięczna stopa średnia -0,31 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -10,65 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty